KKK

Jan Antonín I. z Eggenberku

(1610 - 1649) barokní šlechtic a diplomat

Jan Antonín I. z Eggenberku, portrét V roce 1638 se účastnil jako císařský tajný rada diplomatické cesty do Vatikánu, při které informoval papeže Urbana VIII. o volbě Ferdinanda III. římským králem. K této cestě si nechal v Římě v dílně Giuseppe Fiochiniho zhotovit tzv. zlatý kočár. S českým prostředím se nikdy příliš nesžil a více času věnoval politickým aktivitám ve Štýrsku či v Itálii. Jan Antonín I. po sobě zanechal dva syny (Jan Kristián I. z Eggenberku), a tak se rod rozdělil na dvě větve - českou a štýrskou

(mj)