KKK

Hans Watzlik

(1879 - 1948) Spisovatel

Hans Watzlik je považován za jednu z výrazných osobností novodobé německy psané literatury šumavské oblasti. Narodil se 16. 12. 1879 v Dolním Dvořišti. Po studiích v Českých Budějovicích a Praze působil jako učitel v Ondřejově, Chvalšinách a později v Nýrsku na Šumavě, kde se stal ředitelem školy. Do literatury vstoupil v roce 1913 novelami "Im Ring des Ossers". V Českém Krumlově a okolí se odehrává děj novely "Die Abenteuer des Florián Regenbogner". Za román "Der Pfarrer von Dorlnoh" byl oceněn československou státní cenou. Do češtiny byl přeložen především výběr jeho "Šumavských pověstí". Watzlikovým dílem prostupují ohlasy lidové šumavské slovesnosti, ale i zdůrazňování kulturní etnické svébytnosti německého šumavanství, které jej na sklonku života přivedlo do pozic vypjatého německého nacionalismu. Proto byl také po roce 1945 odsunut a zemřel v roce 1948 v Tremmelhausenu.

(hj)