KKK

Gustav Jungbauer

(1886 - 1942) univerzitní profesor a národopisec

Gustav Jungbauer, fotografický portrét Po absolvování německého gymnázia v Českém Krumlově studoval na Pražské univerzitě národopis a literaturu. Během první světové války se dostal v roce 1915 do ruského zajetí. V letech 1919 - 1921 působil jako zástupce Československého červeného kříže v Rusku.Po návratu do Československa se věnoval vědecké činnosti.Stal se spoluzakladatelem muzejního a národopisného spolku v Horní Plané, kde se zasloužil o vybudování Šumavského muzea. Jako profesor pražské univerzity se věnoval studiu šumavského národopisu a sběratelství lidových písní, pohádek a pověstí ze Šumavy. Je pochován na hřbitově v Horní Plané, kde má rovněž pamětní desku.

(mj)