KKK

František Antonín Gerstner

(1795 - 1840) spisovatel, překladatel

Po vystudování pražské univerzity a polytechniky působil na vídeňské univerzitě jako profesor geometrie. Již od mládí se pod vedením svého otce Františka Josefa Gerstnera podílel na projektování koněspřežné dráhy z Českých Budějovic do Lince. Po pobytu v Anglii, kde se seznámil s parní železnicí, byl otcem v roce 1825 pověřen, aby realizoval jeho projekt koňky.

Koněspřežná dráha, jízda z Lince do Českých Budějovic, osobní přeprava I. a II. třídy, historická grafika

Po dokončení jejího českého úseku v roce 1828 a po neshodách se společností, která stavbu řídila, odjel projektovat železnice do Ruska. V roce 1838 se vypravil studovat americké železnice, neboť chtěl vyprojektovat rakouskou železniční síť. Zahynul ve Philadelphii při dopravní nehodě.

(mj)