KKK

Ferdinand II. Habsburský

(1578 - 1637) císař římský a král český

V letech 1602 - 1622 spravovali českokrumlovské komorní panství Habsburkové. V roce 1620 získal císař Ferdinand II. také panství Rožmberk, neboť šlechtický rod Švamberků potrestal konfiskací majetku za účast na českém stavovském povstání. Za vlády Ferdinanda II. došlo na Českokrumlovsku k rozsáhlým majetkovým přesunům. Panství Rožmberk získal v roce 1620 za prokázané služby velitel císařských vojsk Karel Bonaventura Buquoy. Český Krumlov získal v roce 1622 Ferdinandův diplomat Jan Oldřich z Eggenberku.

Ferdinand II. Habsburský, dobová rytina Ferdinand II. Habsburský, portrét s dvorním trpaslíkem a se psem

(mj)