KKK

Edward Kelley

Edward Kelley

(1565 - 1594) - alchymista

 

 

Edward Kelley patřil mezi známé alchymisty na dvoře císaře Rudolfa II. Habsburského. Pocházel z Anglie, kde působil jako lékárnický pomocník a obecní písař. Pro mnohé padělání listin byl zbaven úřadu a kat mu uřízl obě uši. K zajištění existence si pak vybral alchymii, změnil jméno a svou potupu začal skrývat pod dlouhými vlasy. Na svých cestách po Evropě se seznámil s matematikem a astronomem Johnem Dee, který zakotvil na dvoře císaře Rudolfa II. Od císařského dvora byl vyštván a na jeho místo nastoupil Edward Kelley. Ten po roce 1584 vstoupil do služeb Viléma z Rožmberka, který jej zahrnoval dary movitého i nemovitého majetku. Kelley tak získal hrad Liběřice, statek Novou Libeň a devět vesnic. Skvělý vzestup byl korunován prudkým pádem. Příčinou byl souboj s Jiříkem Hunklerem, kterého Kelley zabil. Po souboji se Kelley vydal na útěk směrem do Českého Krumlova. Císař jej však dostihl a vsadil do vězení na Křivoklátě. Zde strávil alchymista dva a půl roku a nepomohly mu ani přímluvy anglické královny Alžběty I. nebo Viléma z Rožmberka. Poté spáchal v přítomnosti své ženy a dcery sebevraždu.

(jk)