KKK

Cyprián Karásek Lvovický ze Lvovic

(1524 - 1574) matematik, astronom

Cyprián Karásek se narodil roku 1524 v Hradci Králové v rodině dlouholetého člena městské rady a pozdějšího primátora města. Základní vzdělání získal na hradecké městské škole a poté se vydal na studijní cestu do blízkého zahraničí. V roce 1540 studoval ve Vratislavi, v roce 1542 se zapsal na lipské univerzitě, později snad i na vysokém učení ve Vitenberku. Nejprve žil od roku1574 v Norimberku, pak se jeho působištěm stal ausburský dvůr Fuggerů, po roce 1556 se stal profesorem matematiky na nově ustavené univerzitě v Dillingenu. Cyprián Karásek se věnoval především vědecké práci v oboru matematiky a astronomie, kde publikoval celou řadu latinsky psaných spisů. Na jejich vydávání se též podíleli Rožmberkové, díky jejichž přispění bylo v roce 1557 vytištěno jeho nejznámější dílo Ephemeridum novum atque insigne opus. Ačkoli Cyprián Karásek strávil většinu života v Německu, udržoval po celou dobu kontakty i s českými humanisty. S největší pravděpodobností sepsal v roce 1566 pro královéhradeckou školu nový školní řád a přispěl tak ke zvýšení úrovně výuky.

(mn)