KKK

Charles Louis Philippot

(1801 - 1859) schwarzenberský dvorní malíř

Charles Louis Philippot, portrét neznámé ženy, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea Český Krumlov Ve schwarzenberských službách vytvořil tento původem francouzský malíř celou řadu portrétů předních představitelů rodů, kteří vlastnili českokrumlovský zámek - Rožmberků, Eggenberků a Schwarzenberků. Mezi jeho nejznámější patří portréty Oldřicha II.z Rožmberka, Viléma z Rožmberka a Petra Voka z Rožmberka či portrét zakladatele rodu Erkingera ze Schwanzenberku. Vytvořil také mnoho kopií starších obrazů. Oltářními obrazy vyzdobil zámeckou kapli Sv. Jiří českokrumlovského zámku.V Českém Krumlově vytvořil také portréty předních měšťanů. S jeho dílem se můžeme setkat ve sbírkách Státního hradu a zámku Český Krumlov či Okresního vlastivědného muzea.

(mj)