KKK

Bedřich ze Schwarzenberku

(1809 - 1885) šlechtic a pražský arcibiskup

Bedřich ze Schwarzenberku Za studií práv na vídeňské univerzitě se rozhodl věnovat kněžskému poslání, proto pokračoval v dalším studiu na bohosloveckém semináři v Salcburku a na teologické fakultě ve Vídni. V roce 1835 byl zvolen arcibiskupem solnohradským a v roce 1850 byl prohlášen arcibiskupem pražským. Zasloužil se o dostavbu pražského metropolitního chrámu sv. Víta. Jako kardinál se účastnil roku 1878 v Římě volby papeže Lva XIII. Je pohřben v chrámu sv. Víta na Pražském hradě, náhrobek nad jeho ostatky zhotovil český sochař Josef Myslbek.

(mj)