KKK

Bartoloměj Beránek, zvaný Jelínek

(zemřel 1618) renesanční malíř

Český Krumlov, nejstarší známá ikonografie Zámecké věže a Hrádku, detail z portrétu Jana z Pernštejna, autor Bartoloměj Beránek - Jelínek, rok 1590 Bartoloměj Beránek byl rožmberským dvorním malířem a do služeb Petra Voka z Rožmberka vstoupil kolem roku 1585, aby renesančními malbami vyzdobil nově přestavěný zámek v Bechyni. Na počátku 90. let 16. století přišel do Českého Krumlova, aby vytvořil renesanční freskovou výzdobu nově přebudované okrouhlé zámecké věže a přilehlého Hrádku č. p. 59. Navázal tak na svého předchůdce Gabriela de Blonde. Vytvořil také celou řadu portrétů, vedut a map pro Petra Voka i císaře Rudolfa II. Pobýval v českokrumlovském domě v Dlouhé ulici č. p. 98.

(mj)

Další informace :
Zámek č.p. 59 - Hrádek, restaurování renesančních nástěnných maleb