KKK

Adolf Martin Pleischl

(1787 - 1867) univerzitní profesor a chemik

Narodil se v osadě Jenišov poblíž Horní Plané. Od roku 1806 studoval v Praze medicínu. V roce 1815 se stal doktorem medicíny a dále se věnoval studiu chemie. V roce 1821 byl jmenován profesorem obecné a farmaceutické chemie. Na univerzitě ve Vídni působil jako profesor až do roku 1848. Provedl první rozbor vody v Praze. Podstatnou měrou přispěl k rozmachu českého lázeňství, když provedl rozbory pramenů v západočeských lázních. Byl propagátorem lázeňské léčby v Karlových Varech, Mariánských Lázních, Františkových Lázních a Teplicích. Jeho největším dílem je však vynález zdravotně nezávadného nekovového emailu, kterým bylo možné polévat kovové nádobí.

(pj)