KKK

Adam František ze Schwarzenberku

(1680 - 1732) barokní šlechtic

Adam František ze Schwarzenberku, portrét v životní velikosti Adam František získal českokrumlovské panství se zámkem jako dědictví po Eggenbercích v roce 1719. Vytvořil tak jedno z nejrozsáhlejších panství v Čechách. Dbal na hospodářský rozvoj svého dominia. Zejména prosazoval lesnictví, neboť jeho největší zálibou byly hony. Toho využil též u císařského dvora Karla VI., kde působil jako nejvyšší štolba a maršálek. Také proto postavil barokní lovecký zámeček Ohrada nedaleko Hluboké nad Vltavou. Jeho lovecká vášeň se mu stala osudnou. Roku 1732 byl smrtelně raněn na honu u Brandýsa nad Labem.

(mj)

Další informace:
Císařský hon