KKK

Soukenická č. p. 33


Lokace:
Soukenická č. p. 33

Popis objektu:
Dvoupatrový nárožní objekt s nepravidelným obrysem vnějšího obvodu, průčelí šestiosé, novodobě upravené s brizolitovým povrchem patrně z roku 1929, poměrně málo členěné.

Stavebně historický vývoj:
Objekt středověkého původu (z toho období patrně pochází sklepy), byl v renesanci výrazně přestavěn. V přízemí i v patře jsou prostory s hřebínkovými klenbami. Zřejmě v barokním období bylo do centrálních prostorů vestavěno nové schodiště. Další přestavba proběhla ve 20. století.

Významné architektonické detaily:
Sklepy - částečně vyhloubeny do skalnatého podloží, v zadním prostoru dochována studna, jednoduchý vstupní stuhový portál s datací 1670, v zadní přízemní místnosti renesanční trámový strop s mohutným průvlakem s pletenci, sondáží v této místnosti zjištěno dekorativní rámování stěn barevnými pruhy z renesančního období, hřebínky kleneb v přízemí a 1. patře.

Historie obyvatel domu:
Jako první majitel domu je v roce 1582 připomínán Filip Rott, kterého vystřídal Kryštof Hain. Od roku 1621 zde zastihujeme pekaře Matyáše Hölzela, jemuž dům patřil snad až do roku 1661, kdy se sem nastěhoval obchodník Matyáš Pittner. V letech 1665 - 1704 se v domě setkáváme s obchodníkem Janem Pittnerem, a poté s koňským handlířem Janem Pauerem. V roce 1727 se vlastníkem domu stal knížecí prachař Kristián Casian. Od roku 1766 v domě žil pekař Vojtěch Tuschl a pekařství zde bylo i za Filipa Anderla po roce 1792 a poté za Hermíny Fuchsové po roce 1929.