KKK

Široká č. p. 83

Široká č. p. 83

Lokace:
Široká č. p. 83

Popis objektu:
V případě č. p.83 se jedná o novodobou, jednopatrovou, hrázděnou stavbu nad mlýnským náhonem.

Stavebně historický vývoj:
Objekt je novodobá stavba hospodářsko-technického charakteru, v současné podobě snad postaven až v první třetině 20. století.

Významné architektonické detaily:
V torzální podobě zachovalé vnitřní technické vybavení

Historie obyvatel domu:
Objekt vznikl poměrně pozdě a nesloužil k obytným účelům. Nelze proto hovořit o historii jeho obyvatel.