KKK

Šatlavská č. p. 143

Šatlavská č. p. 143 

Lokace:
Šatlavská č. p. 143

Popis objektu:
Třípatrová budova s hladkým průčelím. V přízemí po pravé straně úzká chodba, v zadní části je schodiště do patra. Přední prostor přízemí klenut valenou segmentovou klenbou do oválných pasů, v sousední zadní místnosti fragment kamenné valené klenby. V prvním patře valeně klenutý prostor při průčelí s výsečemi. Další patra plochostropá, architektonicky nepozoruhodná. Budova není podsklepena.

Stavebně historický vývoj:
Budova je gotického původu, z nejstarší výstavby pochází snad fragment kamenné valené klenby. V 16. století i ve dvou následujících zde byla městská šatlava, což dalo název celé uličce, v níž tento dům stojí. Sousední dům ve směru do náměstí čp. 3 byl až do roku 1519 nejstarší známou českokrumlovskou radnicí. Šatlava byla původně součástí radniční budovy a po roce 1519, kdy se někdejší radnice stala obytným domem, zůstala tato část objektu v držení města, které ji dále používalo jako městského vězení. Roku 1867 vyhořela a v roce 1869 byla radikálně přestavěna a zvýšena.