KKK

Rybářská č. p. 35

Lokace:
Rybářská č. p. 35

Popis objektu:
Moderní jednopatrová zástavba na terase, v podstatě ve tvaru písmene L.

Stavebně historický vývoj:
Původní objekt vznikl v 2. polovině 15. nebo na počátku 16. století. K úpravám došlo v roce 1888 a 1912. Přední část pravé budovy a celé levé křídlo jsou novodobé.

Historie obyvatel domu:
V první čtvrtině 16. století patřil dům Jiřímu Oberlenderovi, kterého v roce 1527 vystřídal Osvald Foglar. Od roku 1567 v domě bydlel tkadlec Jakub Freyssmuth a po něm tesař Hans Hirner. Před rokem 1600 zde snad žil lékárník Jan Kunsteter (Gunstetter) a po tomto roce se tu objevuje malíř Felix Kunsteter. V roce 1604 získal dům sladovník Tomáš a v letech 1622 - 1636 zde zastihujeme konváře Jana Jiřího Ditzingera, který pracoval i pro českokrumlovský zámek. Další čtyři roky byl majitelem domu řezník Matyáš Schmol a od roku 1644 pak soukeník Václav Siller. V 18. století najdeme mezi vlastníky domu soukenického tovaryše, soukeníka, krupaře, v 19. století dále soukeníka, tesaře, mistra mlynáře či výčepníka - roku 1888 zde byl hostinec.

Současné využití:
Hostel Postel