KKK

Rybářská č. p. 3

Lokace:
Rybářská č. p. 3

Popis objektu:
Jednopatrové stavení ve svahu s hladkým průčelím a sedlovou střechou krytou šindelem. Budova je polozřícená, zachován je krov a zčásti zdivo. Stropy byly zcela odstraněny.

Stavebně historický vývoj:
Dispozice je z vývojového hlediska poměrně nejasná. První patro bylo obezděno srubem. Budova vznikla pravděpodobně v 15. nebo na počátku 16. století jako součást některého sousedního objektu. K úpravám došlo v roce 1931 a 1962.

Historie obyvatel domu:
O prvních majitelích domu dosud mnoho nevíme, první jméno, Jakub Schmelhofer, se objevuje až k roku 1571. V roce 1595 získal dům po pekaři Šebestiánu Ploškovi pernikář Jakub Pruner, kterého zde zastihujeme až do roku 1606. Po řadě dalších majitelů a majitelek, o nichž nemáme dosud bližší informace, se v roce 1659 do domu nastěhoval pekař Valentin Fischer. Jeho rodina zde žila až do roku 1704, kdy ji vystřídal zedník František Boss. V letech 1717 - 1756 pak dům patřil papírníku Matyáši Pascherovi. Až do roku 1812 dům obývala rodina Dienstlů, jeden z jejích členů byl zednickým tovaryšem. V 19. století se zde setkáváme například s nádeníkem nebo kovářským mistrem.

Pohled od řeky Vltavy na Rybářskou ulici č.p. 2, 3 a 4

Současné využití:
Obytné prostory