KKK

Rybářská č. p. 28

Lokace:
Rybářská č. p. 28

Popis objektu:
Jednopatrové stavení s hladkým průčelím, dřevěným pološtítem a nově rekonstruovanou šindelovou střechou. Dům je po celkové rekonstrukci.

Stavebně historický vývoj:
Stavení má střední chodbu, která je vlevo klenutá do travers a vpravo vzadu je plochostropá s plackami. V prvním patře jsou taktéž plochostropé prostory, vlevo vzadu je ve skále tesaný sklep s kamennou valenou klenbou. Původní objekt, z něhož se zachoval pravděpodobně sklep a část obvodového zdiva, vznikl asi v polovině 16. století. Další přestavby jsou klasicistní. K dalším úpravám došlo v roce 1896 a 1914.

Historie obyvatel domu:

Prvním známým majitelem domu byl v osmdesátých letech 16. století Petr Kersten mladší, který ho v roce 1588 prodal jircháři Ondřejovi Kojauerovi (Gojauerovi). Podle příjmení lze snad soudit, že Ondřej pocházel z nedalekého Kájova. V domě žil ještě na počátku 17. století. V roce 1607 se do domu nastěhoval tkadlec Kašpar Sinig a po několika dalších vlastnících zde do roku 1639 zastihujeme sladovníka Vincence Benedikta. Vystřídal ho jirchář Jakub Gojauer, kterému dům patřil ještě ve 2. polovině 17. století. Od roku 1670 se zde setkáváme s dvorním bednářem Filipem Skorunkou, po šesti letech pak dům krátce obýval řemenář Adalbert Dobesi a ještě v roce 1676 jej získal barvíř Julius Schrekeisen. Také další majitel domu v letech 1683 - 1706, Zachariáš Nitzl, byl barvíř. Poté zde Šebestián Weigel až do roku 1725 provozoval soukenické řemeslo. Dále se v domě objevuje například švec, invalida nebo právník.

Současné využití:
Penzion Kapr - ubytování v soukromí

Archivní foto:

Rybářská č. p. 28, stav před rekonstrukcí   Rybářská č. p. 28