KKK

Rybářská č. p. 2

Lokace:
Rybářská č. p. 2

Popis objektu:
Jednopatrové stavení s hladkým průčelím a nově rekonstruovanou sedlovou střechou ze šindelů, pod níž je dřevěná pavlač.

Stavebně historický vývoj:
Novodobá dispozice s plochostropými prostory. Zčásti chybí stropy. Stavení vzniklo v 15. nebo na počátku 16. století a sloužilo jako koželužský dům. V druhé polovině 18. století byl snad klasicistně upraven. Další úpravy proběhly v roce 1942 a 1964.

Významné architektonické detaily:

  • sedlová střecha ze šindelů
  • sedlová střecha ze šindelů

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem domu byl rybář Machtl. Rybářka Alžběta držela dům asi až do roku 1571, kdy se zde objevuje kloboučník Hans Oberander. V letech 1580 - 1628 je jako vlastník domu uváděn švec Klement Schmall. V roce 1628 koupil dům lazebník Lorenc Aichberger a pravděpodobně zde zřídil lázně, které jsou zmiňovány ve spodní části domu ještě v roce 1648, kdy se sem po krejčím Petru Trotzovi nastěhoval Ondřej Paumhauer. Po Ondřejovi držela dům snad až do roku 1697 Anna Marie Paumhauerová. V letech 1711 - 1735 patřil dům řezníkovi Josefu Thiernhofferovi. Do konce 18. století zde zastihujeme ještě soukeníka, dalšího řeznického mistra, jiného soukeníka a jircháře. I v 19. století se v domě provozovalo soukenické řemeslo. Od roku 1929 zde pak žil jistý sochař.

Rybářská č. p. 2, celek Rybářská č.p. 2, sedlová šindelová střecha

Současné využití:
Obytné prostory.