KKK

Rybářská č. p. 13

Lokace:
Rybářská č. p. 13

Popis objektu:
Přízemní stavení s hladkým průčelím.

Stavebně historický vývoj:
V přízemí se nachází střední nástupní chodba, z níž je vzadu oddělena černá kuchyně a dva boční prostory. Pravá místnost má trámový strop. Současná budova vznikla odkoupením přístavku u domu čp. 12 v roce 1783 a k dalším úpravám došlo jeho klasicistní přestavbou v letech 1939 - 1944.

Historie obyvatel domu:
V roce 1783 koupil tento dům spojený s domem Rybářská č. p. 12 Adalbert Bartlweber od Adalberta Ručičky, který si zde vyhradil jeden pokoj, než opraví svůj dům číslo 12. Bartlweber žil v domě až do roku 1815, kdy se do domu nastěhoval Jan Franz. Jeho rodina tu bydlela až do roku 1835 a poté dům získal Vít Smeykal, jemuž dům patřil nejméně do čtyřicátých let 19. století. Co se týče povolání, setkáváme se v domě v 19. století s nádeníkem, zedníkem či tkalcem bavlněných látek.

Současné využití:
Hostel Labyrint