KKK

Rooseveltova č. p. 69

Lokace:
Rooseveltova č. p. 69

Popis objektu:
Přízemní budova ve svahu, obdélného půdorysu s hladkým průčelím. Jednotraktová dispozice obsahuje v přízemí i v suterénu plochostropé prostory.

Stavebně historický vývoj:
Objekt vznikl patrně v období klasicismu.

Významné architektonické detaily:
Při domě stojí žulový sloup s čtyřstěnnou kapličkou. Na patě sloupu je vytesáno (v českém překladu): "7. listopadu, na můj svatební den 1651, spadl jsem nebezpečně z koně. Vyšel jsem z toho, chvála Bohu, bez úhony. Jiří Slin, perníkář, Marta Slinová." Na zadní straně: "Z vděčnosti."

Současné využití:
Dům prochází rekonstrukcí