KKK

Rooseveltova č. p. 66

Lokace:
Rooseveltova č. p. 66

Popis objektu:
Přízemní budova ve svahu, uvnitř je roubená konstrukce srubu.

Historie obyvatel domu:
Existence tohoto domu na konci 16. století je velmi pravděpodobná. Jako jeho první známý majitel přichází v úvahu Simandl (Zikmund) Hurtler, který zemřel v roce 1597.

Současné využití:
Hostel, galerie, vinárna U Báby