KKK

Rooseveltova č. p. 65

Lokace:
Rooseveltova č. p. 65

Popis objektu:
Jednopatrové stavení ve svahu při silnici. V obou úrovních jsou plochostropé přízemí prostory. Budova je renesančního původu, současná podoba je výsledkem klasicistní přestavby.

Rooseveltova č. p. 65, celek

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem domu byl v roce 1574 Lukeš Glaser. Po Lukešově smrti v roce 1584 jeho vdova Markéta dům prodala Havlovi Prokšímu. Ten ho ale ve stejném roce prodal Ondřeji Niklovi. Ondřej zemřel v roce 1589 a jeho vdova o 2 roky později dům prodala Jiřímu Prudsknerovi. Ani Jiří zde dlouho nebydlel, v roce 1593 zemřel a vdova dům prodala tesaři Tomandlu (Tomáši) Milnerovi. Na samém konci 16. století Tomáše vystřídal Martin Milner.

Současné využití:
Obytný dům