KKK

Rooseveltova č. p. 56

Lokace:
Rooseveltova č. p. 56

Stavebně historický vývoj:
Přízemní stavení barokního původu, vzniklé oddělením od sousedního objektu. Přestavba klasicistní.

Současné využití:
Bydlení