KKK

Rooseveltova č. p. 50

Lokace :
Rooseveltova č. p. 50

Popis objektu:
Přízemní stavení s nečleněným průčelím ve svahu. Dispozice novodobá, dvoutraktová s plochostropými místnostmi. Suterén v úrovni nižší terasy má tvárnicový a do traverz klenutý strop.

Stavebně historický vývoj:
Budova z konce 19. století přestavěna ve století dvacátém.

Současné využití:
Bydlení