KKK

Rooseveltova č. p. 49

Lokace:
Rooseveltova č. p. 49

Popis objektu:
Novodobá budova

Stavebně historický vývoj:
Dům byl postaven asi v polovině 16. století. Po demolici starého domu stojí na jeho místě zcela nová budova.

Historie obyvatel domu:
Za prvního majitele můžeme považovat blíže neznámého Kašpara, snad hrnčíře. Prvním bezpečně doloženým vlastníkem domu byl zedník Toman (Tomáš) Plotner, který ho koupil na samém konci 16. století od "staré Markéty". Plotner zde bydlel do roku 1606, kdy se do domu nastěhoval Kryštof Zedl. Po něm dům převzala jeho sestra Anežka, jež je jako držitelka uváděna do roku 1630. V tomto roce v domě zastihujeme zedníka Melichara Reitera a snad až do roku 1690 zde žila jeho rodina. Poté se tu setkáváme s Jiřím Neusidlerem a od roku 1698 s ševcem Bernardem Bolssem. Toho v roce 1713 vystřídal Jan Kristián Knitta, po němž od roku 1728 následoval tkadlec Matyáš Tuschlbauer. V letech 1758 - 1767 zde svou živnost provozoval punčochář Antonín Landler. V dalších letech v domě bydlela rodina Alexandra Kirsche a od roku 1810 se dům dědil v rodě Schwarzbachů.

Současné využití:
Mini market