KKK

Rooseveltova č. p. 48

Lokace:
Rooseveltova č. p. 48

Popis objektu:
Jednopatrová budova s klasicistním průčelím členěným stuhovými šambránami, situovaná na terase. Dispozice přízemí i patra je novodobá, v přední části plochostropá. Zadní, přízemní úsek klenut segmentovými klenbami do oválných pasů.

Stavebně historický vývoj:
Budova vznikla v poslední čtvrtině 18. století. Prošla novodobou přestavbou.

Současné využití:
Bydlení