KKK

Rooseveltova č. p. 45

Lokace:
Rooseveltova č. p. 45

Popis objektu :
Jednopatrová budova zapuštěná do svahu, s novodobým průčelím. Dispozice novodobá, s plochostropými prostory s výjimkou sklepa, který je polokruhově valeně zaklenut.

Stavebně historický vývoj:
Na tomto místě se nacházela v 17. století stáj, dům byl postaven podle archivních zpráv v roce 1788. Objekt byl novodobě přestavěn.

Historie obyvatel domu:
V roce 1660 zde stála stáj patřící ke dvorku Jana Finkenauera. Obytný dům byl postaven kolem roku 1788 a jeho prvním majitelem byl Jan Tonnebauer. Toho ještě v roce 1788 vystřídal Jan Wölfel, kterého zde zastihujeme do roku 1801. V tomto roce se do domu nastěhoval asi Václav Hansalík a v roce 1818 se tu objevuje opět jméno Jana Wölfla (může se jednat o dědice či jen shodu jmen). Další vlastníci v domě příliš dlouho nepobývali, s Pavlem Freudenschussem se zde setkáváme v letech 1833 - 1836 a Josef Miko zde žil do roku 1840. Od tohoto roku patřil dům Josefu Neubauerovi.

Současné využití:
Pension - restaurant Vltavín