KKK

Rooseveltova č. p. 42

Lokace:
Rooseveltova č. p. 42

Popis objektu:
Jednopatrová budova ve svahu, s brizolitovými průčelími ve svahu, zadní průčelí je čtyřpodlažní.

Stavebně historický vývoj:
Mezi domem č. p. 33 a domem č. p. 42 byl v 16. století nezastavěný prostor. Tenkrát neexistovaly obytné domy ani na protější straně dnešní Rooseveltovy ulice. Dům č. p. 42 vznikl asi v polovině 16. století. Ve 30. letech 20. století byl dům radikálně přestavěn tak, že výtvarně narušuje prostředí drobných architektur předměstí.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem domu byl s velkou pravděpodobností řezáč Kristl (Kryštof). Prvním bezpečně doloženým držitelem domu byl v devadesátých letech 16. století Leopold Kulhan, jehož rodina tam žila ještě v prvních dvou desetiletích 17. století.

Současné využití:
Bydlení