KKK

Rooseveltova č. p. 41

Lokace:
Rooseveltova č. p. 41

Popis objektu:
Jednopatrové stavení o 6 osách, s průčelím členěným lisenami a okny se stuhovými šambránami. Objekt s plochostropými a segmentově valeně klenutými prostory v dispozici přízemí jednotraktové, vzadu v patře s úzkou chodbou na středu.

Stavebně historický vývoj:
Budova byla vybudována v druhé polovině minulého století, pravděpodobně v nové regulační čáře, s minimálním použitím starých zdí.

Současné využití:
Pension Anna ,
suvenýry Anna.