KKK

Rooseveltova č. p. 36

Lokace:
Rooseveltova č. p. 36

Popis objektu:
Jednopatrový objekt s hladkým průčelím, zapuštěný do svahu. Dispozice s plochostropými prostory. Historicky i výtvarně nepozoruhodné.

Stavebně historický vývoj:
Dnešní stav budovy pochází patrně z období klasicismu, levý zadní trakt je novodobý.

Historie obyvatel domu:
Dům byl postaven asi v padesátých letech 17. století a jeho prvním majitelem byl Šimon Feezer. V roce 1661 dům získal Matyáš Follpauer, kterého roku 1684 vystřídal řezáč slámy Urban Mates nebo Matušek. Do roku 1704 pak dům vedla jeho dědička Helena Matušková. V letech 1704 - 1777 patřil dům rodu Prunerů, a poté se zde krátce objevuje Šimon Přibil. Již následujícího roku 1778 v domě zastihujeme Antonína Schütze, který asi roku 1792 zemřel, a dům převzala Barbora Schützová. Ještě téhož roku se však majitelem domu stal Martin Kirsch, jehož rodina zde žila do roku 1809. Poté se sem nastěhoval Jan Stecher, ale asi brzy zemřel, protože roku 1812 je jako držitelka domu uváděna Terezie Stecherová. Již o rok později dům opět změnil vlastníka - Albert Štěpán zde bydlel nejméně do čtyřicátých let 19. století.

Současné využití:
Pension U Černého psa

Rooseveltova č.p. 36