KKK

Rooseveltova č. p. 28

Lokace:
Rooseveltova č. p. 28

Popis objektu:
Jednopatrová budova ve svahu s neoklasicistním průčelím. Prostory přízemí i patra jsou plochostropé, první, druhý i třetí suterén rovněž plochostropý, nebo zaklenut do oválných pasů a do traverz.


Rooseveltova č. p. 28, celkový pohled, foto: Lubor Mrázek

Stavebně historický vývoj:
Objekt původně z druhé poloviny 16.století. Dnešní stav je výsledkem přestavby z konce 19. století, kdy byl dům rozšířen.

Rooseveltova č. p. 28, rekonstrukce   Rooseveltova č. p. 28, rekonstrukce

Rooseveltova č. p. 28, rekonstrukce   .. R.galerie v Českém Krumlově, vánoční výstava, 15. prosince 2001, foto: Lubor Mrázek

Historie obyvatel domu:
Zápis v druhé nejstarší českokrumlovské městské trhové knize nás informuje o tom, že v roce 1572 prodala "Anna kanclířka", tj. manželka rožmberského kancléře Václava Albína z Helfenburku, zmíněný nově postavený dům Hansi Strohschneiderovi, česky nazývanému Řezáč. V roce 1589 prodal Hans Řezáč tento dům soukeníku Hansi Andresovi. Příjmení nového majitele, který zde bydlel až do roku 1619, znělo asi André. Také další vlastník domu, Jiří Pitsch, byl soukeník. V roce 1654 ho vystřídal Jiří Köpfhamer, po němž dům převzala Mariana Köpfhamerová.

Rooseveltova č. p. 28, historické foto   Rooseveltova č. p. 28, historické foto

V roce 1687 se v domě objevuje zedník Řehoř Gutschl, jehož rodina zde žila do roku 1696. V letech 1696 - 1758 se v domě provozovalo pekařské řemeslo - tehdy tu bydlel pekař Matyáš Springinsfeldt a od roku 1717 pak Jan Forko. Rodu Forků patřil dům až do roku 1805, kdy se sem nastěhovali František a Mariana Herbergerovi. Od roku 1836 dům obývali Ondřej a Anna Zwifelhoferovi.

Rooseveltova č. p. 28, historické foto Rooseveltova č. p. 28, historické foto  Rooseveltova č. p. 28, historické foto   Rooseveltova č. p. 28, historické foto

Současné využití:
Tourist Service Český Krumlov
Půjčovna lodí Maleček
Pension Myší díra