KKK

Radniční č. p. 101

Radniční č. p. 101

Lokace:
Radniční č. p. 101

Popis objektu:
Třípatrová budova z roku 1867, svou hmotou narušující v citlivém místě historickou zástavbu. Vznikla na místě drobných budov vedle vnější brány městského opevnění s pozdějšími uličními čarami. Brána, dnes již zbořená, tvořila zakončení Lazebnického mostu, který umožňoval spojení s Latránem. Brána byla proto v 16. století nazývána Latránská (viz Historie bran a opevnění města Český Krumlov).

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem domu, který se nacházel na tomto místě, byl kuchař Jarolím, jehož v roce 1573 vystřídal váčkař Jindřich Rotler. V roce 1620 v domě zastihujeme Jiřího Prechta a od roku 1638 pak řezníka Matyáše Madrina. V roce 1673 se do domu nastěhoval garderobiér Jana Kristiána I. z Eggenberku, Matyáš Handler nebo Heindler. Od roku 1735 patřil dům Janu Jiřímu Torkowitzerovi, po jehož smrti jej převzala vdova Anna Marie. Ta se znovu provdala za Matyáše Heumanna, který je jako vlastník domu uváděn od roku 1752 až do roku 1785. Poté jej získali Antonín a Apolena Wolfovi, po nichž v roce 1806 přichází Juliana Miková. Nejméně do čtyřicátých let 19. století zde pak bydlel Ignác Miko.