KKK

Parkán č. p. 123

Parkán č. p. 123

Lokace:
Parkán č. p. 123

Popis objektu:
Jednopatrová budova s klasicistním průčelím z doby kolem roku 1800. Rovněž dispozice je klasicistní s plochostropými a valeně klenutými prostory. Sklep je klenut z kamene. Na štítě pětice klasicistních keramických váz.

Stavebně historický vývoj:
Objekt vznikl v době renesance a kolem roku 1800 byl přestavěn do dnešní podoby v klasicistním stylu.

Historie obyvatel domu:
První známou majitelkou domu byla od roku 1624 Voršila Weschová, kterou vystřídal Matyáš Schwäbl. V letech 1641 - 1654 patřil dům sklenáři Davidu Köglerovi, poté jej získala českokrumlovská obec. Od roku 1660 zde žila rodina Jiřího Wyla a v roce 1694 se vlastníkem domu stal Matyáš Tischer. Pletař Václav Ittler obýval dům v letech 1707 - 1755, pak se sem nastěhoval rod Nikolinů, který zde zastihujeme až do roku 1834. Nejméně do čtyřicátých let 19. století v domě bydlela rodina Škodů.