KKK

Parkán č. p. 122

Parkán č. p. 122

Lokace:
Parkán č. p. 122

Popis objektu:
Jednopatrová budova s klasicistním průčelím byla postavena ze stáje roku 1802. V přízemí vpravo se nachází schodišťová síň, vlevo valeně klenutý prostor. Současná podoba je výsledkem přestavby staršího objektu v klasicistním stylu.

Historie obyvatel domu:
Mezi domy Parkán č. p. 121 a Parkán č. p. 123 stály původně dvě stáje, v roce 1758 je zde zmiňována sýpka Blažeje Pofferla. Jiří Pofferl na tomto místě v roce 1802 postavil obytný dům, který jeho rodina vlastnila až do roku 1807, kdy ji vystřídal František Koidl. Po třech letech se sem nastěhoval Vincenc Häussler, jemuž dům patřil nejméně do čtyřicátých let 19. století.