KKK

Parkán č. p. 118

Parkán č. p. 118

Lokace:
Parkán č. p. 118

Popis objektu:
Jednopatrová budova s šestiosým průčelím z roku 1874 a střechou krytou taškami.

Stavebně historický vývoj:
Objekt vznikl v době renesance před rokem 1580. Dnešní stav je výsledkem přestavby z roku 1874, při níž zůstalo ze staré budovy jen několik málo zdí, mimo jiné i část hradby při řece.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým vlastníkem domu byl od roku 1580 Ondřej Popelle, kterého vystřídal Tomáš Höriczer. Od roku 1596 zde zastihujeme mlynáře Mertla Paumstarka, po němž následoval Hans Bernhard a od roku 1634 Jakob Gesell. V letech 1660 - 1694 patřil dům tesaři Ondřeji Mayerovi. Na přelomu 17. a 18. století zde žili kominíci, nejprve Bartoloměj Signorell nebo Erdklein a v letech 1708 - 1719 Antonín Ruspendor. Od roku 1731 byl majitelem domu krupař Matyáš Böhm a poté mlynář Bartoloměj Lang, jehož rodina zde bydlela až do roku 1768. V poslední čtvrtině 18. století se v domě setkáváme s rodem Nováků. Po roce 1812 se vlastníci domu poměrně často střídali a kromě jmen o nich nemáme dosud podrobnější informace.