KKK

Na ostrově č. p. 88

Na ostrově č. p. 88

Lokace:
Na ostrově č. p. 88

Popis objektu:
Jednopatrové stavení s hladkým průčelím, kryté odstupněnou šindelovou střechou, s předloženým schodištěm. V přízemí jediný prostor klenutý valeně s pětibokými lunetami. Budova klasicistní, dnes po rekonstrukci.

Stavebně historický vývoj:
Dům vznikl patrně v 1. polovině 17. století, přestavován byl v roce 1762, 1827 a počátkem devadesátých let 20. století (1993).

Historie obyvatel domu:
Původně na tomto místě pod malou zbrojnicí stálo pravděpodobně hospodářské stavení, zmíněné v roce 1708 a patřící asi obci. Obročnici a obecní stodolu na ostrově získal pekař Jan Bohut, který je v roce 1750 prodal Ferdinandu Hofsassovi a ten pak v roce 1751 Antonínu Wessnitzerovi. Od něj je roku 1762 koupil Pavel Peyerl, jehož rodina je vlastnila do roku 1766. Poté se majitelem stal František Schmal a od roku 1779 Lorenc Schacherle. V roce 1786 zde zastihujeme Víta Kriegera a o rok později Františka Diebla. Rodu Dieblů patřil objekt i v první polovině 19. století a koželužské řemeslo, kterým se živil František Diebl, připomínaný zde v roce 1827, se tu provozovalo asi do dvacátých let 20. století.