KKK

Na ostrově č. p. 171

Na ostrově č. p. 171

Lokace:
Na ostrově č. p. 171

Popis objektu:
Dvoupatrová budova architektonicky méně významná. Vystavěná na konci 19. století na místě starší budovy.

Stavebně historický vývoj:
Dům vznikl v letech 1814 - 1819 jako barvířský domek, ve dvacátých letech 19. století byl využíván jako stáj. Roku 1836 byl zvýšen o patro a byla zde zřízena přádelna. V letech 1865 - 1867 objekt sloužil jako drtírna grafitu, v roce 1871 zde byl umístěn mechanický soukenický stav prýmkařství Filipa Bauera. V letech 1895 - 1896 byl dům přestavěn a zvýšen o 2. patro. Rekonstrukce proběhla počátkem devadesátých let 20. století.

Historie obyvatel domu:
Budova vznikla poměrně pozdě a dlouho nebyla využívána jako obytný dům. Nelze proto hovořit o historii jejích obyvatel.