KKK

Náměstí Svornosti č. p. 13

Náměstí Svornosti č. p. 13

Lokace:
Náměstí Svornosti č. p. 13

Popis objektu:
Jedná se o dvoupatrový řadový objekt, s hlavním průčelím do náměstí a se západním průčelím vedoucím do Soukenické ulice. Průčelí je kryto historizující fasádou, zakončenou volutovým štítem. Střecha objektu je sedlová. Interiér objektu a jeho dispozice jsou novodobé, původně z let 1914 - 1918. K dalším úpravám došlo v padesátých letech 20. století.

Stavebně historický vývoj:
Původně gotický objekt patřil k výstavným domům českokrumlovského náměstí. V první polovině 16. století byl přestavěn do renesanční podoby. V roce 1805 získal druhé patro, roku 1825 bylo zazděno loubí a provedeny další dílčí úpravy. Po roce 1849 byl dům zadaptován a po roce 1914 byla zbořením domu a vybudováním novostavby v roce 1918 zcela zničena jeho památková hodnota. V padesátých letech 20. století došlo k posledním výrazným stavebním úpravám v souvislosti se spojením objektu se sousedním domem č. p. 12 a jejich adaptací na městský hotel.

 

 


Historie obyvatel domu:

V roce 1424 byl majitelem domu městský písař Mikuláš Tlučba. V letech 1463 - 1504 dům patřil malíři Vítkovi a roku 1510 ho koupil obchodník a člen městské rady Ondřej Fridburgar (Frymburgar).Fridburgar obchodoval především s plátnem a látkami, cizozemským kořením či mýdlem, které do Krumlova vozil z trhu ze Salzburgu. V domě měl obchod a sklad. V roce 1553 koupil dům od Ondřejova syna Řehoře Pavel Prombergar z Moravské Třebové, který jej nechal přestavět a zvýšit. Prombergarova vdova řečená Pauluska, vyhlášená krumlovská porodní bába, se v roce 1582 provdala za komorníka Viléma z Rožmberka a později služebníka Petra Voka z Rožmberka Pavla Finkenauera, čímž dům přešel i do jeho vlastnictví. Dalším z významnějších majitelů domu byl krumlovský primátor Kilián Hölderle von Schattenberg, jemuž v té době patřil i sousední dům č. p. 12. V roce 1640 objekt za 1.000 kop grošů získal radní a hejtman Jan Baumann von Hall, podle něhož se dům až do počátku 20. století nazýval baumannovský. V roce 1677 budovu koupila městská rada a téměř o padesát let později ji pronajala knížeti Adamu Františkovi ze Schwarzenberku. Ten ji dal k dispozici svému lovčímu baronu z Cetvic. Do počátku 19. století zde byli ubytováváni důstojníci. V roce 1849 byl v 1. a 2. patře umístěn okresní soud a v přízemí vedle krámu soudní vězení. V roce 1914 byla budova zbořena a na jejím místě vybudována novostavba městského hotelu.