KKK

Masná č. p. 135

Masná č. p. 135

Lokace:
Masná č. p. 135

Popis objektu:
Jedná se o jednopatrové stavení s hladkým průčelím. Vstupní portál je žulový se stuhou. Ze síně v přízemí i v patře uprostřed šířky budovy je přístupný po stranách vždy jeden prostor. Strop síně v přízemí je zastropen valenou klenbou. Boční úzké průčelí má ve výši půdy dřevěnou pavlač.

Stavebně historický vývoj:
Dům, původně s pozdně gotickým jádrem, později prošel barokní úpravou a novodobou přestavbou.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem domu byl Michal Hlozpecen (Hlozbezna), kterého v roce 1548 vystřídal Řehoř Blacha. Do roku 1590 v domě bydlel švec Jiří Stallknecht a po něm Anna Teuflová (Čertová). Před rokem 1600 se zde ještě jako vlastník objevil její manžel Matyáš Angstwurm, který se pak přestěhoval do domu č. p. 3 na náměstí. Jediný rok zde strávil Václav Lopatka, jehož už v roce 1601 najdeme v nedalekém domě č. p. 130. Tři roky v domě žila Voršila Lanzendorfferová, než se sem nastěhoval Tomáš Schücz. V letech 1622 - 1629 zde zastihujeme kožešníka Matese Steinera a poté Antonína Franknechta, jehož rodina dům obývala až do roku 1682. Dalším majitelem domu byl sedlář Bartoloměj Schmidt a v roce 1698 se jím stal knížecí podkoní Matyáš Perndorfer. Jeho rodině dům patřil do roku 1783, kdy se sem nastěhoval kožešník Dominik Rädl. V letech 1785 - 1826 se zde setkáváme s rodem Lindlů, v němž se dědilo krejčovské řemeslo. Poté dům držel nejméně do čtyřicátých let 19. století Václav Malschinger.