KKK

Latrán č. p. 8, Zámecké schody

Latrán č. p. 8, Zámecké schody

Lokace:
Latrán č. p. 8, Zámecké schody

Popis objektu:
Novodobě opravený dům s částečně členěným průčelím.

Stavebně historický vývoj:
Dům byl postaven v období gotiky, později několikrát přestavěný v době barokní, klasicistní a koncem 19. století. V přízemí se nachází dvě valeně klenuté komory.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým držitelem byl s největší pravděpodobností na počátku 16. století Trubač Ebrl (Eberl). V roce 1530 zemřel první bezpečně doložitelný majitel Ambrož Klenbar. Po jeho smrti držela dům vdova Markéta se synem Vítem z prvního manželství s kožešníkem Havlem. Zemřela v roce 1541. Již v roce 1532 koupil dům Jan Šmelhuba, který však brzy nato zemřel. Vdova se provdala za jistého Jakuba, jenž také používal příjmení Šmelhuba. Od něj dům v roce 1540 koupil mečíř Valentin (Foltýn). Po Valentinovi zůstala v roce 1559 těhotná vdova Anna a sirotek Linhart. Novým majitelem domu se kolem roku 1560 stal výrobce ostruh Marek, který zemřel v roce 1582. Až do roku 1600 jej pak držela vdova Dorota. V roce 1613 byl dům prodán i s krámem naproti kostelu sv. Jošta Abrahamu Schmelzovi. Od roku 1650 zde bydlel kožešník Tomáš Lidel a po něm od roku 1666 knihvazač Jan Ignác Thomas. V sedmdesátých letech 17. století patřil dům šňůrkaři Bernardu Lindnerovi, jehož vystřídal Matyáš Ignác Placeda. V roce 1730 zde zastihujeme orlického hejtmana Mikuláše Josefa Deichla, po němž dům až do roku 1805 držela rodina Watzlů.