KKK

Latrán č. p. 72

Latrán č. p. 72

Lokace:
Latrán č. p. 72

Popis objektu:
Jednopatrový dům s kamenným ostěním dveří a dvěma malbami na fasádě průčelí.

Stavebně historický vývoj:
Dům vznikl v době pozdní gotiky, přestavěn v renesanci a fasáda upravena v druhé polovině 18. století. Pod současnou omítkou objeveno psaníčkové sgrafito. Jednopatrová budova s nepravidelnou dispozicí přízemí má místnosti klenuté klenbami různých typů. Původně dům zřejmě přiléhal k vnitřní bráně opevnění.

Významné architektonické detaily:
Na fasádě dochovány zbytky maleb, jednou z nich je malba klobouku. Barokní nástěnný obraz sv. Šebestiána a Floriána. Domovní znamení - klobouk; v 17. a 18. století zde bydleli kloboučníci. Restaurátorské práce na malbách v letech 1965 - 1966.

Historie obyvatel domu:
Od první čtvrtiny 16. století se v domě setkáváme s kovářem Pavlem Ottem. Kovářské řemeslo se zde provozovalo asi do roku 1617. V roce 1637 se do domu nastěhoval kloboučník Hans Anderst, jehož rodina zde žila až do roku 1719. Kloboučníci v domě bydleli ještě na počátku 19. století.