KKK

Latrán č. p. 70-71

Latrán č. p. 70-71

Lokace:
Latrán č. p. 70-71

Popis objektu:
Tato jednopatrová budova s neorenesančním průčelím z roku 1895 a krátkým dvorním křídlem vznikla přestavbou a spojením dvou historických domů.

Stavebně historický vývoj:
Oba původní domy při ohradní zdi kláštera klarisek pocházejí z období středověku. Jediným pozůstatkem z této doby jsou dochované sklepy. Další stavební vývoj těchto historických objektů až do doby jejich faktické demolice v roce 1895 bohužel nelze rekonstruovat. Projektantem novostavby, která vznikla v roce 1895 na parcelách obou starých domů, byl místní stavitel František Sosna.

Historie obyvatel domu:
Dům č. p. 70 prodala roku 1561 Anna Jagrová za nízkou cenu 65 kop grošů míšeňských Marku Kastnerovi. V roce 1597 byl dům i s právem vaření piva prodán knihkupci Pavlu Nayzelekovi. Do roku 1601 stoupla cena domu na 380 kop míšenských. Roku 1649 byl dům se zahradou před Latránskou branou (viz Historie bran a opevnění města Český Krumlov) prodán již za 600 kop míšeňských Melicharu Zaunmüllerovi. V roce 1666 zde zastihujeme knížecího služebníka, korneta Ondřeje Vintíře. Mezi léty 1682 - 1743 budovu vlastnil sochař Martin Lindemayer. V roce 1846 se majitelem domu stal Václav Matějka. Dům č. p. 71 patřil od roku 1561 Valentinu Rosenbergerovi, jehož o čtyři roky později vystřídal Hans Kraussochl. Vdova Anna Kraussochlová dům roku 1570 prodala ševci Šebestiánu Bergerovi za 170 kop grošů míšeňských. Mezi léty 1573 - 1585 dům vlastnil puškař Baltazar Weyner. Po něm se sem nastěhoval kloboučník Adam Hanemann. V roce 1623, kdy dům kupoval krejčí Matyáš Weiner, činila tržní cena objektu již 400 kop míšeňských. Kloboučník Matyáš Weiner držel dům v letech 1673 - 1678. Mezi léty 1679 - 1850 se ve stavení provozovalo zámečnické řemeslo. Nejprve se dědilo v rodu Hermanů a na přelomu 18. a 19. století zde působil zámečník Václav Wanka. Roku 1850 dům koupil Václav Matějka, majitel sousedního domu č. p. 70. Tomáš Matějka pak v roce 1895 uskutečnil novostavbu, při níž oba historické domy vzaly zasvé.