KKK

Latrán č. p. 69

Latrán č. p. 69

Lokace:
Latrán č. p. 69

Popis objektu:
Jednopatrový dům s novodobou úpravou.

Stavebně historický vývoj:
Dům je pozdně gotického původu, byl přestavěn v průběhu druhé poloviny 19. století. Dispozice jednopatrové budovy je novodobě upravena, část zadního traktu klenuta valeně.

Historie obyvatel domu:
V roce 1525 dům patřil jistému kožešníku a poté patrně jeho vdově Kateřině, kožešnici. Ve třicátých letech se zde setkáváme s kolářem Bickem a po něm s kolářkou Kateřinou Kolemovou. Od roku 1579 je majitelkou domu hrnčířka Markéta Hanslová (patrně vdova po Hanslovi - Janovi). Na počátku 17. století zde žil zámecký kuchař Ondřej Zajíček. Po roce 1676 v domě zastihujeme ševce Hanse Romersdorfa, jenž vyměnil svůj dům Latrán č. p. 44 s Janem Petitem za dům č. 69. V letech 1687 - 1723 zde bydlel knížecí zahradník Ondřej Ingel. V roce 1745 se do domu nastěhoval tkadlec František Schrutz, jehož vystřídal švec Matyáš Thein a poté další švec Matyáš Vondrák. Jeho rodina zde žila až do třicátých let 19. století.