KKK

Latrán č. p. 68

Latrán č. p. 68

Lokace:
Latrán č. p. 68

Popis objektu:
Dvoupatrový dům s omítkovou bosáží na bocích a malovaným obrazem Madony nad kamenným ostěním dveří.

Stavebně historický vývoj:
Dům je v jádře pozdně gotický, upravený renesančně, fasáda byla barokně upravena počátkem 18. století. Jednopatrová budova má hladké průčelí s omítkovou bosáží na bocích. Nad dveřmi lemovanými kamenným ostěním s datem 1710 dochován malovaný obraz Madony s letopočtem 1719. V přízemí a patře zachována renesanční dispozice s valenými výsečovými a křížovými klenbami, v části přízemí trámový strop s vyřezávaným pletencem na průvlaku.

Významné architektonické detaily:
Malovaný obraz Madony, datovaný rokem 1719, nad vstupním portálem (P. Maria Pomocná - Pasovská, restaurováno r. 1965). Obraz nechal pořídit knížecí kancelista Johann Hamermilner (1679 - 1719), eventuálně následující vlastník domu Paul Nader.

Historie obyvatel domu:
První písemně doloženou majitelkou domu byla na počátku 16. století žena jménem Šimková Bílá. V roce 1525 totiž Honza Paurnfeyt (asi Bauernvoit) prodal "dům Bílé Šimkové" ševci Vaňkovi (Václavovi). Ten ho o rok později prodal za pouhých 86 kop grošů míšeňských ševci Ambrožovi, ale v polovině třicátých let 16. století ho koupil zpět. V roce 1537 jej opět prodal, tentokrát konváři Janovi, který však zemřel v roce 1543, aniž stačil dům plně zaplatit. Ve čtyřicátých letech 16. století se zde objevuje vdova po konváři Janovi, v padesátých letech pak kameník Ambrož. Další držitelkou domu byla "stará konvářka Voršila z Latránu", která jej v roce 1570 předala svému zeti Adamu Polákovi. Ten ho plně zaplatil v roce 1578. O tři roky později zemřel a v domě zůstala vdova Markéta se syny Řehořem a Michalem.  V roce 1582 se k ní přiženil rybář Mates Dreyling, jenž dům spravoval až do devadesátých let 16. století. Na přelomu 16. a 17. století se zde objevuje rožmberský lokaj Wolf, který byl brzy vystřídán sladovníkem Kašparem Langnitaufem. V roce 1616 se do domu nastěhoval sirotčí písař Tomáš Haklhöffer, jemuž dům patřil snad až do roku 1654. V letech 1679 - 1719 zde zastihujeme knížecího kancelistu Jana Hammermilnera. Po něm se v domě vystřídala celá řada českokrumlovských měšťanů různých profesí.