KKK

Latrán č. p. 49, Klášterní

Latrán č. p. 49, Klášterní

Lokace:
Latrán č. p. 49, Klášterní ul.

Popis objektu:
Tento dvoupatrový objekt na rohu Klášterní a Dobrkovické uličky má klasicistrní průčelí. Na fasádě směřující do Klášterní uličky mezi okny prvního patra vidíme fresku s námětem Svaté rodiny, nad níž se vnáší Nejsvětější Trojice.

Stavebně historický vývoj:
Dům vznikl spojením dvou budov, k němuž došlo patrně již ve středověku. Původní dispozice byla v období renesance přeměněna vyhloubením sklepa, kdy vznikla necková klenba síně zdobená bohatou sítí hřebínků. První patro bylo přestavěno v klasicistním stylu, tehdy snad vzniklo zcela nově i druhé patro. Současně bylo upraveno průčelí.

Významné architektonické detaily:
Pozoruhodné jsou klenuté prostory přízemí, zejména hřebínky bohatě zdobená klenba renesanční síně, a také průčelí s freskou.

Historie obyvatel domu:
Písemně je existence domu doložena až pro konec 16. století. V roce 1590 prodala městská rada tento "dům po starém sládkovi Ondřejovi" sladovníku Osvaldu Froschauerovi. Je velmi pravděpodobné, že i další předchozí majitelé domu byli sladovníci. Osvald Froschauer se krátce před koupí domu podruhé oženil s jistou Annou. Ta se po Osvaldově smrti provdala za sladovníka Václava Halase a když znovu ovdověla, spojila svůj život se svým sousedem z domu Latrán č. p. 48 Adamem Khenzem. Dům obývali patrně až do roku 1622, kdy je vystřídal další sladovník Ondřej Walter. V letech 1647 - 1657 zde žil sládek Jakub Bezchleba. Pak se do domu nastěhoval prachař Hans Streintz, kterého tu zastihujeme do roku 1662. V tomto roce se majitelem domu stal Wolf Ranner nebo Rain, knížecí služebník zaměstnaný při obročnici. Po jeho smrti spravovala dům vdova Eva Alžběta Rainová. Krátce zde bydlel i knížecí lokaj Jan Friedrich Neubek. Od roku 1690 nejméně do čtyřicátých let 19. století patřil dům rodu Turkowitzerů - někteří z jeho členů se věnovali punčochářskému řemeslu.