KKK

Latrán č. p. 44

Latrán č. p. 44

Lokace:
Latrán č. p. 44 

Popis objektu:
Jednopatrový dům s hladkým průčelím, kamenným ostěním dveří a okna v prvním patře. Část prvního patra předsazená na krakorcích.

Stavebně historický vývoj:
Pozdně gotický objekt s hladkým průčelím má první poschodí vysazené na krakorcích, některá okna mají zachována kamenná ostění. Schodišťová síň v přízemí je valeně klenutá s lunetami, také některé prostory patra jsou klenuty.

Významné architektonické detaily:
Patro vysazené na kamenných krakorcích.

Historie obyvatel domu:
Na počátku 16. století v domě bydlel blíže neznámý Ital, nazývaný Romanus. Kolem roku 1510 koupil dům Petr Podlaha, který ho vlastnil až do své smrti v roce 1532. Petru Podlahovi patřil v letech 1521 - 1528 také dům na Náměstí č. p. 7. Petrova vdova Voršila po manželově smrti prodala latránský dům Václavu Kantorovi. V roce 1540 zemřela Václavova vdova Barbora a dům odkázala svým synům Augustinovi a Šebestiánovi, kteří však působili jako varhaníci mimo Český Krumlov, a proto v roce 1541 dům prodali pekaři Hanzlovi. V roce 1543 pekařka Anna, "jejíž muž byl odběhl", prodala dům kloboučníku Janovi. Ani on v domě dlouho nepobyl a v roce 1545 ho prodal zámečníku Keršlovi. Po Keršlově smrti se jeho vdova Kateřina provdala v roce 1584 za zámečníka Kašpara Plemingera, kterého v domě zastihujeme do roku 1602. V roce 1641 se do domu nastěhoval švec Hans Romersdorfer, jenž pracoval i pro českokrumlovský zámek. V roce 1676 pak směnil svůj dům s Janem Petitem za dům Latrán č. p. 69. Petita v roce1692 vystřídal knížecí sklepmistr Michal Petermann. V letech 1736 - 1794 zde František Antonín a Josef Gallové provozovali mydlářské řemeslo.