KKK

Latrán č. p. 40

Latrán č. p. 40

Lokace:
Latrán č. p. 40

Popis objektu:
Dvoupatrový dům s členěným průčelím, obdélným volutovým štítem.

Stavebně historický vývoj:
Dvoupatrová budova vznikla před rokem 1500, byla přestavěna klasicistně. Má členěné průčelí, obdélný štít s volutami a trojúhelným tympanonem. Přízemí a část prvního patra klenutá, po levé straně dvorku probíhá pavlač na polokruhových zděných arkádách.

Historie obyvatel domu:
Na přelomu 15. a 16. století v tomto domě vystřídal blíže neznámého kloboučníka jistý Strabach. Od počátku druhého desetiletí 16. století zde žila rodina soukeníka Hanzla Knapa. Někdy ve třicátých letech Hanzl zemřel a vdova Voršila dům prodala bednáři Michalovi. Po jeho smrti v roce 1545 vdova Regina prodala dům bednáři Hanzlovi. Na počátku šedesátých let 16. století bednář Hanzl zemřel a vdova Maruše se provdala za bednáře Kryštofa, kterému připadl po smrti Hanzlova syna Augustina celý dům a živnost. Dalším majitelem domu byl Lorenc Bayer, od něhož jej v roce 1586 koupil lazebník Mates Weiss, jenž zde žil až do svého skonu v roce 1627. V tomto roce dům získal sladovník Martin Jäger, kterého v roce 1651 vystřídala rodina Viléma Engelharda. V roce 1687 zde zastihujeme punčocháře Zachariáše Schisselkorba. V 18. století patřil dům krejčím Lorenci a Václavu Gabrielům. V letech 1805 - 1808 se tu setkáváme s městským lesmistrem Františkem Häusslerem.