KKK

Latrán č. p. 35

Latrán č. p. 35

Lokace:
Latrán č. p. 35

Popis objektu:
Přízemní stavení s průčelím, které vrcholí štítem.

Stavebně historický vývoj:
Objekt vznikl v období renesance. Štít je snad ve svém základním zdivu a římsách renesanční, byl však spolu se spodní částí průčelí upraven v klasicistním stylu. Podkroví prošlo novodobou úpravou.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým držitelem domu byl Bartoloměj Doucha, který jej ve své závěti z roku 1563 odkázal manželce Magdaleně. Bartoloměj Doucha se narodil v nedalekém domě Latrán č. p. 21, jejž převzal jeho bratr Jakub. Zemřel patrně bezdětný a dům získal provazník Adam Perner, po jehož smrti vdova Salomena dům v roce 1593 prodala pekaři Floriánu Hausenpergerovi. Ten však bydlel s rodinou v domě Latrán č. p. 18 a dům č. p. 35 mu zřejmě posloužil k uložení kapitálu do nemovitosti. Krátce po roce 1600 se jako majitel domu objevuje Tomáš Krumpenagel. V roce 1620 se sem nastěhoval dvorní kovář Řehoř Schweighart nebo Švankort, který je o dva roky později zmiňován jako vlastník domu číslo 22 na Novém městě. Roku 1623 v domě zastihujeme Filipa Šimona Šťastného, jehož po třech letech vystřídal sladovník Bartoloměj Schaffnak. Po jeho smrti, asi v roce 1636, spravovala dům vdova Alžběta, která se znovu provdala za Jakuba Bezchlebu. Ten dům vlastnil asi do roku 1646. V letech 1745 - 1758 zde žil knížecí písař Václav Pree a následující dva roky patřil dům houslaři a strunaři Benediktu Figlmillerovi. Od roku 1760 tu bydlel kominík Josef Kampeta a v devadesátých letech 18. století pak řezník Josef Thaler.