KKK

Latrán č. p. 33, Nové město

Latrán č. p. 33, Nové město

Lokace:
Latrán č. p. 33, Dobrkovická ul.

Popis objektu:
Rozsáhlá jednopatrová budova s členěným průčelím z 2. poloviny 18. století.

Stavebně historický vývoj:
Nejstarší budova na dnešní parcele byla rožmberskou sýpkou. Později zde byla vybudována míčovna či taneční sál. Dnešní objekt vznikl přestavbou starší budovy v roce 1775.

Významné architektonické detaily:
Pozoruhodné je především průčelí budovy a jediný valeně polokruhově klenutý prostor v přízemí. Také sklepy jsou klenuté z kamene, valeně do arkád mezi třemi pilíři.

Historie obyvatel domu:
Majitel původní sýpky, latránský měšťan Michal Rabas, prodal svůj dům v Latránu a pravděpodobně i své hospodářské budovy v roce 1516. Sýpku koupila správa rožmberského krumlovského panství a vžil se pro ni název "Rabasova obročnice", který se objevoval až do 17. století. Podle zprávy z roku 1545 měla tři podlaží, tzv. dolní, prostřední a horní půdu, ve kterých bylo tenkrát uloženo celkem 3 378 džberů (asi 2 365 hl) žita. V roce 1664 byla sýpka zrušena a budova byla přestavěna na míčovnu. Tělocvičnou pro míčové hry, které tam provozovali mladší členové rodu Eggenberků a Schwarzenberků, zůstal dům až do roku 1763. Poté byl přestavěn na obytný objekt. V roce 1764 zde například byl byt sirotčího písaře.